Purchasing Department Manager

Professional     Posted : 02-07-2018
สายงาน : Planning & Resourcing

ลักษณะของงาน

เพื่อบริหารควบคุม วางแผน ดูแลและตรวจสอบงานจัดซื้อของบริษัทฯ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดงาน

1. กำหนดนโยบาย วางแผน วิเคราะห์และบริหารระบบงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริหารและดำเนินงานของระบบการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. วิเคราะห์และสรรหา Suppliers/Subcontractors ที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณสมบัติหลัก

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 7 ปีขึ้นไป เข้าใจหลักการงานจัดซื้อ
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ รับเหมาออกแบบภายใน อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ด้านงานInterior หรือ จัดซื้อสินค้าสุขภัณฑ์มูลค่าสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ เมเจอร์ทาวเวอร์ ชั้น 18ซ.ทองหล่อ10 ได้ (BTSทองหล่อ) ทำงานจันทร์-ศุกร์

ก่อนการกรอกใบสมัคร

ทีมงานสรรหาของเราจะค้นหาข้อมูลของคุณสำหรับโอกาสในการร่วมงานกับเราในอนาคต

ชื่อ - สกุล
วว/ดด/ปปปป
วันเกิด
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
สถาบันการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
Add Fill
เรซูเม่
กรุณาแนบไฟล์เรซูเม่ .pdf, .doc, .docx, .ppt หรือ .pptx (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์นี้ได้
File name.