QS Officer

Professional     Posted : 10-05-2018
สายงาน : Construction Management

ลักษณะของงาน

ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ

รายละเอียดงาน

1. เตรียมเอกสาร และสรุปเรื่องราคาในส่วนของงานประมูล
2. จัดทำแผนงานเรื่องค่าใช้จ่ายภายในโครงการ เพื่อควบคุมงบประมาณ
3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆในองค์กร
4. จัดทำ Cer.Payment สำหรับผู้รับเหมา
5. จัดทำรายงานประจำเดือนภายในโครงการ
6. ตรวจสอบราคางานเปลี่ยนแปลงของผู้รับเหมา

คุณสมบัติหลัก

1. อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคาร ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ก่อนการกรอกใบสมัคร

ทีมงานสรรหาของเราจะค้นหาข้อมูลของคุณสำหรับโอกาสในการร่วมงานกับเราในอนาคต

ชื่อ - สกุล
วว/ดด/ปปปป
วันเกิด
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
สถาบันการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
Add Fill
เรซูเม่
กรุณาแนบไฟล์เรซูเม่ .pdf, .doc, .docx, .ppt หรือ .pptx (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์นี้ได้
File name.